CF

ID 题号 用户名 运行状态 运行时间 峰值内存 编译器 代码长度 提交时间
131064 20B NM (wawawawawa) Wrong answer on test 7 15 MS 2040 K GNU C++ 4.7 642 B 2016-05-21 01:36:41
131061 20B NM (wawawawawa) Wrong answer on test 5 15 MS 2044 K GNU C++ 4.7 651 B 2016-05-21 01:34:07
131060 20B NM (wawawawawa) Wrong answer on test 4 15 MS 2188 K GNU C++ 4.7 685 B 2016-05-21 01:33:11
131059 20B NM (wawawawawa) Compilation error 0 MS 0 K GNU C++ 4.7 667 B 2016-05-21 01:31:41
131058 20B NM (wawawawawa) Compilation error 0 MS 0 K GNU C++ 4.7 622 B 2016-05-21 01:29:45
131055 20B NM (wawawawawa) Wrong answer on test 7 15 MS 2040 K GNU C++ 4.7 642 B 2016-05-21 01:11:58
131052 20B NM (wawawawawa) FetchError 15 MS 2032 K GNU C++ 4.7 642 B 2016-05-21 01:06:21
131050 20B NM (wawawawawa) Wrong answer on test 7 15 MS 2188 K GNU C++ 4.7 576 B 2016-05-21 00:56:38
131049 20B NM (wawawawawa) Wrong answer on test 7 15 MS 2036 K GNU C++ 4.7 600 B 2016-05-21 00:49:16
131048 20B NM (wawawawawa) Wrong answer on test 7 15 MS 2040 K GNU C++ 4.7 513 B 2016-05-21 00:44:48
131047 20B NM (wawawawawa) Wrong answer on test 2 0 MS 2040 K GNU C++ 4.7 444 B 2016-05-21 00:37:45
131046 20B NM (wawawawawa) Wrong answer on test 2 15 MS 2188 K GNU C++ 4.7 397 B 2016-05-21 00:32:28
131025 102B NM (wawawawawa) Accepted 62 MS 3156 K GNU C++ 4.7 380 B 2016-05-20 10:55:13
130910 100C 915106840742 (哇哇哒) Error GNU C++ 4.7 1142 B 2016-05-19 10:23:26
130861 100A 915106840742 (哇哇哒) Error GNU C++ 4.7 315 B 2016-05-18 16:51:43
130860 100C 915106840742 (哇哇哒) Error GNU C++ 4.7 1142 B 2016-05-18 16:43:56
130859 100C 915106840742 (哇哇哒) Error GNU C++ 4.7 1142 B 2016-05-18 16:42:58
130857 100C 915106840742 (哇哇哒) Error GNU C++ 4.7 1142 B 2016-05-18 16:41:31
130855 100C 915106840742 (哇哇哒) Error GNU C++ 4.7 1142 B 2016-05-18 16:37:42
130772 84A hpublue Submit Failed GNU C++ 4.7 122 B 2016-05-17 18:35:47
130771 84A hpublue Submit Failed GNU C++ 4.7 141 B 2016-05-17 18:33:56
130770 84A hpublue Submit Failed GNU C++ 4.7 141 B 2016-05-17 18:33:01
130769 84A hpublue Submit Failed GNU C++ 4.7 141 B 2016-05-17 18:32:48
130768 84A hpublue Time limit exceeded on test 1 2000 MS 1820 K GNU C++ 4.7 131 B 2016-05-17 18:31:09
130767 84A hpublue Time limit exceeded on test 1 2000 MS 1804 K GNU C++ 4.7 131 B 2016-05-17 18:28:53
130765 75A hpublue Accepted 62 MS 2004 K GNU C++ 4.7 1122 B 2016-05-17 18:07:32
130763 507A fei Accepted 15 MS 2188 K GNU C++ 4.7 777 B 2016-05-17 18:07:06
130754 75A hpublue Wrong answer on test 3 30 MS 1840 K GNU C++ 4.7 653 B 2016-05-17 17:21:32
130746 66B hpublue Accepted 30 MS 2032 K GNU C++ 4.7 996 B 2016-05-17 16:58:57
130742 66B hpublue Wrong answer on test 3 30 MS 1852 K GNU C++ 4.7 962 B 2016-05-17 16:26:09
130737 66B hpublue Wrong answer on test 3 30 MS 1856 K GNU C++ 4.7 969 B 2016-05-17 16:20:51
130714 507A chbug (交错了交错了) Accepted 15 MS 2188 K GNU C++ 4.7 578 B 2016-05-17 11:21:15
130712 52A chbug (交错了交错了) Accepted 280 MS 2188 K GNU C++ 4.7 307 B 2016-05-17 11:10:08
130711 58A chbug (交错了交错了) Accepted 62 MS 2188 K GNU C++ 4.7 307 B 2016-05-17 11:06:30
130709 591A 594753969 (MD...心态崩了) Accepted 15 MS 2188 K GNU C++ 4.7 274 B 2016-05-17 11:04:07
130708 581A chbug (交错了交错了) Accepted 15 MS 2192 K GNU C++ 4.7 171 B 2016-05-17 11:02:08
130706 591A chbug (交错了交错了) Accepted 15 MS 2188 K GNU C++ 4.7 156 B 2016-05-17 11:00:32
130705 591A 594753969 (MD...心态崩了) You have submitted exactly the same code before GNU C++ 4.7 271 B 2016-05-17 11:00:06
130667 670A fei Accepted 15 MS 1996 K GNU C++ 4.7 270 B 2016-05-17 01:44:52
130659 670A fei FetchError 15 MS 2184 K GNU C++ 4.7 294 B 2016-05-17 01:25:32
130642 670B Lilacy (ce。。) Accepted 296 MS 2952 K GNU C++ 4.7 234 B 2016-05-17 00:25:39
130639 670A Lilacy (ce。。) Accepted 30 MS 2176 K GNU C++ 4.7 252 B 2016-05-17 00:16:19
130637 670A Lilacy (ce。。) You have submitted exactly the same code before GNU C++ 4.7 280 B 2016-05-17 00:08:31
130636 670A Lilacy (ce。。) You have submitted exactly the same code before GNU C++ 4.7 280 B 2016-05-17 00:06:18
130635 469A bryant03 Accepted 15 MS 2176 K GNU C++ 4.7 875 B 2016-05-17 00:05:46
130634 217A bryant03 Wrong answer on test 6 30 MS 2192 K GNU C++ 4.7 974 B 2016-05-17 00:04:24
130629 672B Lilacy (ce。。) Accepted 31 MS 2280 K GNU C++ 4.7 261 B 2016-05-16 23:53:01
130628 118A NM (wawawawawa) Accepted 30 MS 2180 K GNU C++ 4.7 453 B 2016-05-16 23:52:30
130627 118A NM (wawawawawa) Wrong answer on test 1 0 MS 2040 K GNU C++ 4.7 481 B 2016-05-16 23:51:27
130626 672A Lilacy (ce。。) Accepted 15 MS 2180 K GNU C++ 4.7 1222 B 2016-05-16 23:45:26